Možno sa Vám to už niekedy stalo, možno sa v budúcnosti stane , alebo budete partiť medzi tých šťastných, ktorých sa to netýka.:-) Reč je o poškodenej zásielke, či už následkom havárie, manipulácie, zlého zabalenia, alebo uloženia či zafixovania na prepravnej kapacite, ale i nesprávnej jazde vodiča, roztrhanej plachty a následným zatečením, a podobne..

Za moju približne 13 ročnú prax sa mi to stalo už niekoľko krát – pričom v nemálo prípadoch klienti, respektíve ich zamestnanci  nemali poznatok, ako v takomto prípade postupovať – čím si skomplikovali plnenie náhrady škody poisťovňou zasielateľa či dopravcu. Čo teda treba urobiť, aby ste si zabezpečili náhradu škody ?

  1. Zverte svoju zásielku do rúk len overenému zasielateľovi či dopravcovi. Overte si jeho licenciu, webové stránky, kontakty, a spýtajte sa ho na jeho konkrétne referencie. Overte si kvalitu ním ponúkaných služieb.
  2. Následne je dobré si overiť, či zverujete svoju zásielku do rúk spoločnosti, ktorá ma dostatočné poistné krytie pre prípad možnej škody na zásielke (limit poistenia, kryté poistné riziká, jeho územná platnosť, či ostatné podmienky) a či charakter, alebo hodnota prepravovanej zásielky nevyžaduje dodatočné pripoistenie (ktoré Vám môže uzavrieť zasielateľ, alebo i po vlastnej línii)
  3. Urobte, čo je z Vašej strany možné tak, aby bola zásielka riadne zabalená a pripravená na prepravu
  4. V prípade, ak už je doručená zásielka, ktorá nesie znaky poškodenia :
  • urobte si obhliadku tovaru a zistite aký objem je poškodený
  • urobte si kvalitnú foto dokumentáciu poškodenej zásielky, vrátane fotografie vozidla
  • spíšte zápis o škode s vodičom, kde špecifikujete rozsah poškodenia zásielky (použite v prípade možnosti osobné údaje vodiča a nechajte ho zápis prečítať a podpísať)
  • vpíšte zápis o škode i do CMR (i v prípade ak máte najmenšie podozrenie o poškodení, ale zároveň nie je možné na 100% skontrolovať zásielku)
  • po dôkladnej inšpekcii poškodenej zásielky vystavte zasielateľovi/dopravcovi škodovú faktúru, ktorá bude postúpená na poisťovňu.

Zabudol som na niečo alebo máte otázky týkajúce sa tejto témy ? Neváhajte ma kontaktovať na andrej.jendek@mjsped.sk, budem sa tešiť