Dnešnú dobu a náš každodenný pracovný život, si nevieme predstaviť bez “šikovných“ telefónov, či rôznych chytrých IT riešení, a to nie len v oblasti prepravy a zasielateľstva, ale i všetkých ostatných odvetví. Aktuálnou otázkou je však, aká je miera rizika ich možného zneužitia.

Raal Tans, Trans.eu, Timo Com, či Lardi Trans sú platformy kde sa “stretávajú“ voľné vozidlá a voľné náklady, a sú určené pre našu každodennú pomoc a pre rýchle a efektívne uzatvárania jednotlivých obchodov, a to či už z pohľadu dopravcu, alebo zasielateľa.

Mimo nesporných výhod a prínosu, však aktuálne ukrývajú mieru rizika, ktorú netreba podceniť. Pre konkrétnosť, spomínaným rizikom/problémom je možné nabúranie sa do konta(profilu) užívateľa a zneužitie jeho mena pre páchanie trestnej činnosti, formou krádeže prepravovaných tovarov. 

V tak vážnej téme však neslobodno paušalizovať, a “ hádzať všetky riešenia do jedného vreca “, žiaľ za posledný rok mala naša spoločnosť zlú skúsenosť už s dvomi z uvedených riešení, Lardi Trans a Trans.eu.

Problém

Nové riešenia vo forme spomínaných platforiem priniesli do priemyslu zrýchlenie a zjednodušenie procesov, či nižšie prepravné náklady pre príkazcov, teda klientov. Problémom však je, že nové kriminálne trendy fantómových dopravcov (zneužitie mena a údajov dopravcu/zasielateľa pre krádež tovarov v jeho mene) si našli cestu i do spomínaných platforiem. Využívajúc rýchlosť dnešnej doby, nepozornosť, či nedôslednosť ľudí na strane jednej, a technické nedostatky platforiem na strane druhej, maximalizujú úspešnosť svojich kriminálnych aktivít.

Prípady MJ SPED s.r.o.

Prvým prípadom, ktorý sa stal v platforme Lardi Trans, bolo zneužitie mena dopravcu, ktorého profil nabúrali neznámi hackeri, zmenili jeho kontaktné údaje a v rámci chatu komunikovali a potvrdzovali objednávky na prepravu tovarov od zasielateľov, ktoré neskôr po naložení odcudzili. V tomto prípade sme figurovali v úlohe spoločnosti, ktorá obstarávala prepravu zásielky a bola cez nášho partnera finálne objednaná u dopravcu, ktorého profil bol v danom čase zneužitý. Žiaľ, týmto prípadom sme nútení zaoberať sa dodnes.

V druhom prípade a v rámci oveľa rozšírenejšej, ba až poprednej platforme Trans.eu, bolo naopak zneužité naše firemné konto a meno. Z nášho konta tak komunikovali, v našom mene, ľudia ktorí oslovovali spoločnosti, ktorým chceli odcudziť rôzne zásielky. Vďaka profesionalite, duchaprítomnosti, či podozrievavosti pani Šramovej zo spoločnosti Demaservice S.p.a.,  sme odhalili tento podvod v jeho zárodkoch a neprišlo k žiadnej krádeži. Pravdou je, že páchateľ mohol byť i zadržaný, avšak paradoxne i pre zásah samotného providera platformy Trans.eu, sa to nepodarilo. Z našej strany bolo zneužitie konta nahlásené a zároveň sme Trans.eu upozornili, že Poľská polícia čaká na mieste nakládky na vodiča – aby konto neblokovali, nakoľko by to páchateľa vyplašilo a na miesto nakládky sa tak nedostavil. Predpokladám že hlavne pre svoju bezpečnosť a odvrátenie prípadných žalôb, bolo konto zablokované a páchateľ nedolapený. Tento prípad sa tak skončil mojim dňom stráveným na polícii, či zasielaním informácií o danom zneužití i do ostatných platforiem.

Tiež sa však skončil záverom, že týmto nástrojom pre ich bezpečnosť ktorá nie je 100%, nemožno plne dôverovať a je potrebné prijať tvrdé bezpečnostné opatrenia pri obstarávaní prepráv.

Riešenie

Som presvedčený, že spoločnosti pôsobiace v našom priemysle by sa nemali bezbreho spoliehať na transportné platformy a v nich uvedené údaje. Situácia si žiada vyjsť zo zóny komfortu, a či už cez samostatné oddelenie/pracovníka, alebo samotnými zasielateľmi či dispečermi pripraviť kontrolné mechanizmy pre overovanie identity potencionálneho obchodného partnera.

V našej spoločnosti sme zaviedli procesy a opatrenia, ktoré znemožnili stať sa opäť obeťou podvodu. Keďže nie je možné urobiť žiadne opatrenie voči tomu, aby niekto zneužil platformu, ktorá nie je v našich rukách, zaviedli sme zásadné procesy pre nami obstarávané prepravy:

V prvom rade používame náš vlastný, aktualizovaný, komunikačný systém s databázou, v ktorej máme len overené spoločnosti a ich kontakty, vozový park, či zameranie a podľa toho dané spoločnosti dopytujeme.

  • Dopytujeme a služby objednávame takmer výhradne u priamych dopravných spoločností, a tak máme celý proces prepravy pod kontrolou
  • V prípade, ak si situácia vyžaduje obstaranie prepravy u subjektu z transportnej platformy, je povinnosťou každého pracovníka overiť identitu subjektu a pracovníka tak, že v profile dopravcu musí skontrolovať telefónne čísla, doménu webovej adresy, emailové kontakty – a porovnať ich s tými na webovej adrese subjektu či iných zdrojoch internetu. Taktiež overiť minimálne 2 referencie dopravcu, u ktorých si overujeme mimo kvality a skúseností i telefónne číslo dopravcu
  • Indikátorom podvodu môže byť i nízka ponúkaná cena dopravcom a záujem o tovary, ktoré sú ľahko speňažiteľné ( elektronika, domáce elektro spotrebiče, a pod.)
  • V ďalšej fáze kontroly, kontaktujeme priamo poisťovňu dopravcu, u ktorej si overujeme platnosť a adresnosť nám zaslaného poistenia ( overujeme EČV, továrenské značky ťahač/náves, územnú platnosť, úhradu poistenia)

Tieto opatrenia a procesy sú neproduktívnym, administratívnym i časovým zaťažením našich pracovníkov. Oveľa dôležitejší je však ich efekt a odvrátenie možnej hrozby krádeže nám zverenej zásielky. O to viac, ak krádeže fantómovým dopravcom nie sú kryté v rámci bežného poistenia zasielateľa. To je už však téma na ďalší blog :)