Akútne problémy prepravy do/z krajín bývalej ZSSR

Covid 19 sa nevyhol ani oblasti prepravy zásielok, a negatívne sa podpísal na jej fungovaní. Vodiči vo veľkých počtoch práce neschopní pre samotné ochorenie, alebo v karanténe nevykonávajúci svoje povolanie. Rôzne prijaté opatrenia v rámci rôznych krajín, vypĺňanie rôznych dokumentácií, čakania na hraniciach – ktoré dovtedy neexistovali, hovoriac o krajinách Schengenu. Tieto i iné faktory zmenili situáciu v doprave nevídaným spôsobom. Nedostatok kapacít, meškania dodávok, i zvyšujúce sa náklady a koncové ceny prepravných služieb.

Výrazne viac aktuálne trpí “východný trh“ , kde sa ku týmto problémom priradili i politické napätie medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, či Poľskom a Bieloruskom, zavádzanie nového systému poľských colných orgánov, nových noriem a poplatkov bieloruskej strany, bieloruské i poľské umelé vytváranie obrovských čakacích dôb na výstupe či vstupe z Európskej únie do Bieloruska, hlavnej prepravnej tepny z Európy do Bieloruska, Ruskej federácie, Kazachstanu ale i ostatných krajín regiónu východnej Európy a Ázie. Toto všetko má za následok čakacie doby na úrovni 3-5 dní na vstupe do EÚ, alebo 2-5 na výstupe z nej. Problém padá ďalej, mimo vodičov ktorí sú PN alebo v karanténe, tí ostatní sú na hranici a zásielky meškajú, projekty majú problémy a ceny prepráv sa šplhajú na 15 ročné maximá. Ako by to nestačilo, pre chýbajúce ruské povolenia slovenskí dopravcovia ešte ani 2 februára nemôžu nakladať zásielky do Ruskej federácie, či ďalej (KZ, atď). Samozrejme, tu sa preukázala neschopnosť štátnych autorít Slovenska, zodpovedných za manažment a distribúciu týchto dokumentov, ktoré meškajú týždne.

Vzhľadom na politickú situáciu v regióne, tento prepravný trh sľubuje i naďalej dynamiku, pričom je to absolútne nepredikovateľné, aké následky bude mať. Zostáva nám len dúfať, že medzinárodné spoločenstvo prispeje k ukľudneniu a stabilite v regióne. Držme si palce !

Pozn.: obrázok ilustruje kolónu na hranici PL/BY, ktorá 14.1 dosahovala 38km podľa google maps (prejazd 55min v prípade voľnej priechodnej cesty pozn.)