Blog

30 rokov MJ SPED

Tento rok uplynie 30 rokov od založenia našej spoločnosti. Na začiatku jej existencie, ešte ako FO, bola zakladateľka Ing. Mária Jendeková, ktorá našla odvahu vstúpiť do hektického sveta prepravy zásielok, a v čase deväťdesiatych rokov neprebádaného a niekedy i nebezpečného trhu bývalej ZSSR.

Core biznisom sa stala práve preprava zásielok do a z krajín východnej Európy a Ázie. V čase trendu výraznej orientácie spoločností na trhy západnej Európy tak náš core biznis položil základy našej budúcej komparatívnej výhody.

Po troch dekádach podnikania, výborných, lepších, horších, i zlých rokoch dnes MJ SPED s.r.o predstavuje dospelú, stabilnú, a zodpovednú spoločnosť so zavedenými procesmi a informačnými systémami, kvalitnými ľuďmi a širokým portfóliom tuzemských i zahraničných partnerov.

So službami, ktoré dnes v rámci cestnej nákladnej prepravy teritoriálne pokrývajú územie od Číny po Portugalsko, a možno neskromne výbornou reputáciou, na ktorú kladieme dôraz už od začiatkov podnikania.

Tešíme sa na ďalšiu dekádu a výzvy, ktoré prinesie!

Ďakujeme všetkým, ktorí boli súčasťou nášho príbehu.