Blog

Zmeny prepravy tovarov na trase Ázia – Európa

Krízová situácia v Červenom mori naštartovala čiastočné preskupenie objemov prepravovaných tovarov z lodí na železnicu, čo má za následok mimo zmien v termínoch doručenia i zmeny v cenách. Lodná preprava (pre zmenu trasovania a tranzitu okolo Afriky z dôvodu nebezpečenstva útoku pri Sueze) výrazne predĺžila termíny dodania na tejto trase (ca plus 15-30 dní) čo má za následok i navýšenie nákladov a poplatkov pre klientov.

Viedlo to ku vyššiemu dopytu po železničnej preprave (i jej cene), ktorá je na tejto trase výrazne rýchlejšou (cca o 60%), ale i drahšou alternatívou.(cca o 100%) Veľa spoločností nemôže riskovať zastavenie výroby v Európe pre nedodané komponenty z Ázie, a preto presúva celistvo alebo čiastkovo prepravu na železnicu, ktorá je samozrejme kapacitne veľmi obmedzenou. (veľká nákladná loď prevezie objem kontajnerov približne 200 vlakových súprav)

Lodné spoločnosti uvažujú o znižovaní cien a čaká sa, ako sa zmení dynamika situácie a podarí vojensky eliminovať jemenských povstalcov a zabezpečiť bezpečný tranzit cez Suez. Budeme sledovať, akou dynamikou sa táto situácia bude vyvíjať.