Blog

Nereálne environmentálne očakávania pre cestnú dopravu

Podľa nariadenia EÚ majú klesnúť do 2040 emisie CO2 pri nových nákladných vozidlách o 90%. Aj keď sa táto veľmi smelá iniciatíva opiera o pomoc dotácií, alternatívnych palív, alebo rozvinutejšej sieti nabíjacích staníc, je podľa môjho názoru utopická a nerealizovateľná pre nákladnú prepravu v únii.

Reprezentanti politického vedenia únie sú priveľmi idealistickí a ich pohľad je v príkrom rozpore s aktuálnom realitou a trendom v elektrifikácii nákladnej cestnej prepravy. Už len informácia, že elektrické ťahače sú násobne drahšie ako bežné so spaľovacím motorom, pričom ponúkajú krátky dojazd a ich nabíjanie trvá výrazne dlhšie ako dotankovanie bežného paliva, teda neoptimálnu prevádzku. Ak k tomu ešte pripočítame nedostatočnú sieť nabíjacích bodov, predpokladám, že táto iniciatíva sa bude musieť zreálniť. Otázkou je len, kedy k tomu príde.