Vedení
společnosti

Andrej Jendek, MBA

Výkonný ředitel

Ekonomické oddělení

Ing. Pavla Rohutná
Správa pohledávek a závazků

Michaela Hinerová
Fakturace

Oddělení zasílatelské činností

Hilár Kovačovský
Zasílatel

Ing. Jakub Štrba
Zasílatel | Online marketing

Mgr. Lenka Lipovská
Zasílatel

Menu