Personální obsazení

Vedení
společnosti

Andrej Jendek, MBA

Výkonný ředitel

Ekonomické oddělení

Ing. Pavla Rohutná
Správa pohledávek a závazků

Bc. Zuzana Szabová
Fakturace

Oddělení zasílatelské činností

Hilár Kovačovský
Zasílatel

Ing. Jakub Štrba
Zasílatel

Mgr. Lenka Lipovská
Zasílatel

Michaela Hinerová
Zasílatel