O nás

Spoločnosť dostatočne veľká na to, aby dodala potrebné prepravné riešenia, no zároveň dostatočne malá – aby dodala klientovi prvotriednu, personalizovanú starostlivosť.

MJ SPED s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca už 26 rokov na poli zasielateľstva / špedície, a s aktuálnym ročným obratom EUR 2,8 mio je najväčšou svojho druhu v Pezinku a jeho okolí. Špecialitou našej spoločnosti je preprava zásielok od objemu 1 paletového miesta do/z Ruskej federácie, Ukrajiny, Bieloruska, Kazachstanu, Mongolska, Kirgisztanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu, či Turkmenistanu. V tejto oblasti patríme k priekopníkom na Slovenskom trhu, na čo sme aj patrične hrdí. Aktuálne je MJ SPED silná i pri preprave čiastkových i celokamiónových zásielok do/z Talianska, Turecka, Grécka, Rumunska, Španielska, Nemecka, Českej republiky, Belgicka a Holandska. Radi spracujeme Váš aktuálny dopyt pre tieto destinácie.

100,000 doručených zásielok

Dosahovať dobré výsledky bez ľudského kapitálu by nebolo možné, preto si vyberáme starostlivo členov nášho tímu, tak aby nám pomáhali efektívne dosahovať vytýčené ciele. MJ SPED s.r.o, tvorí tím ľudí, ktorí vždy hľadajú najoptimálnejšie spôsoby uspokojenia klientskych potrieb – obstaraním najvýhodnejšieho riešenia prepravy jeho zásielky ale aj samotným prevedením služby v najvyššej možnej kvalite. Mimo vysokého štandardu kvality je pre nás nemenej dôležitá aj bezpečnosť nami dodanej služby. Rokmi sme nadobudli skúsenosti, ktoré sme pretavili do pracovných štandardov a postupov, ktoré dnes určujú, akým spôsobom vykonávame svoju profesiu. Tieto sú súčasťou práce každého z nás a pomáhajú nám dodávať bezpečne službu, ktorú vie obchodný partner oceniť.

Uvedomujeme si, že dobrá reputácia našej spoločnosti nie je samozrejmou a treba sa o ňu dennodenne zaslúžiť. Hodnotenie klienta i dopravného partnera sú pre nás identicky dôležité, rovnako ako tie od partnerov z banky, či poisťovne. Všetky tieto spätné väzby nám pomáhajú definovať naše silné stránky, ale i miesta na ktorých ešte treba pracovať. V prípade ak máte s našou spoločnosťou skúsenosť a chcete sa podeliť o spätnú väzbu, neváhajte a napíšte na . V prípade, ak Vás máte záujem o spoluprácu s nami a radi by ste si overili kvalitu nami ponúkaných služieb, radi Vám dodáme konkrétne referencie MJ SPED, stačí poslať e-mail na a zašleme ich obatom. Ďakujeme.