Vedenie
spoločnosti

Andrej Jendek, MBA

Výkonný riaditeľ

Ekonomické oddelenie

Ing. Pavla Rohutná
Správa pohľadávok a záväzkov

Mgr. Zuzana Jendek
Správa pohľadávok a záväzkov
Kontroling

Michaela Hinerová
Fakturácia

Oddelenie Zasielateľských činností

Hilár Kovačovský
Zasielateľ

Ing. Jakub Štrba
Zasielateľ | Online marketing

Mgr. Lenka Lipovská
Zasielateľ

Menu