Personálne obsadenie

Vedenie
spoločnosti

Andrej Jendek, MBA

Výkonný riaditeľ

Ekonomické oddelenie

Ing. Pavla Rohutná
Správa pohľadávok a záväzkov

Bc. Zuzana Szabová
Fakturácia

Oddelenie Zasielateľských činností

Hilár Kovačovský
Zasielateľ

Ing. Jakub Štrba
Zasielateľ

Mgr. Lenka Lipovská
Zasielateľ

Michaela Hinerová
Zasielateľ