Kamiónové prepravy tovaru zo štátov Európskej Únie do Azerbajdžanu a z Azerbajdžanu do EÚ patria medzi hlavné destinácie spoločnosti MJ SPED s.r.o. už viac než 26 rokov.

Vďaka nášmu dlhoročnému pôsobeniu na trhu ako i úzkej špecializácii ponúkame našim klientom komplexnú starostlivosť o prepravu zásielok a tovaru do Azerbajdžanu a z Azerbajdžanu, zahŕňajúc:

  • vždy voľné prepravné kapacity – či už pre export, alebo import
  • realizácia zbernej služby pre optimalizáciu nákladov klienta
  • preprava tovarov vysokej hodnoty
  • fyzická ochrana tovaru vysokej hodnoty – konvoj
  • rusky hovoriacich manažérov prepravy
  • sledovanie zásielok a informovanosť klienta o pohybe zásielky na dennej báze
  • rokmi nadobudnuté know –how, veľmi potrebné pre tento špecifický región
  • vybudované kontakty naprieč regiónom
  • skúsenosti s riešením rôznych možných typov problémových situácií pri doručovaní v rámci regiónu (hranice, colnice, polícia a pod.)
  • colno-deklaračné služby pre zásielky smerujúce do Azerbajdžanu

Cenová kalkulácia zásielky

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ako prepraviť zásielku do Azerbajdžanu?

Preprava zásielky do Azerbajdžanu sa výrazne neodlišuje od iných prepráv smerujúcich do tretích krajín, pričom samozrejme zachováva svoje špecifiká vyplývajúce z lokálnej legislatívy či právnych noriem a pravidiel obchodu medzi EÚ a Azerbajdžanom.

Klient po kontaktovaní MJ SPED a dodaní potrebných vstupných dát dostane cenovú kalkuláciu prepravy danej zásielky (či už prepravu zásielky samostatne alebo zbernou službou), pričom po následnej akceptácii ponuky môže začať samotné plánovanie prepravy.

V prvom rade pri preprave tovarov do/z tretích krajín je potrebné mať registráciu EORI čísla (www.eori.eu) ktorú je možné vykonať jednorazovo a za pár chvíľ online. Ďalším krokom je zmluva s poskytovateľom colno-deklaračných služieb (v prípade ak ho klient už nemá) – ktorý pokryje preclenie zásielky v exporte ako i komplexné poradenstvo v danej oblasti. MJ SPED vyberie pre klienta vhodného colného deklaranta tak, aby sa nachádzal v najbližšej možnej vzdialenosti od plánovaného miesta nakládky, respektíve po ceste do finálnej destinácie a minimalizovali tak zbytočné prejazdy vozidla.

Následne je možné pristúpiť k samotnej realizácii prepravy, pri ktorej je klient denne informovaný o pohybe zásielky.

Info: Email Reporting o pohybe zásielky je veľmi oceňovanou službou klientmi MJ SPED. Informácie o pristavení vozidla na nakládku, či jeho následnom pohybe, situácii na hraničnom prechode a predpokladaný čas jeho prejazdu, či samotného dodania v rámci Azerbajdžanu umožňujú klientovi plánovať ďalšie operácie a zároveň mať pocit bezpečia a istoty.

Aké doklady sú zväčša potrebné pri preprave do Azerbajdžanu?

Vo všeobecnosti je potrebná dokumentácia ako napríklad prepravná faktúra, nákladný list CMR, dodací list, alebo potrebné certifikáty pre danú komoditu. (exaktný zoznam potrebných dokumentov dodá colný deklarant – ktorý usmerní a poučí klienta o potrebných dokumentoch pre prepravu exaktnej komodity do Azerbajdžanu)

V akých periódach prepravuje MJ SPED zásielky do Azerbajdžanu?

Zásielky do Azerbajdžanu prepravujeme na dennej báze pri kompletných nákladoch. Čo sa týka čiastkových zásielok do Azerbajdžanu, tie pre klientov nakladáme na dennej báze a po následnej konsolidácii sa odosielajú v zberných kapacitách každý piatok, respektíve po naplnení kapacity. (nie menej často ako raz za dva týždne) Radi Vám pošleme kalkuláciu i predbežný čas dodania pre vašu zásielku – stačí poslať mail s informáciami na cenovaponuka@mjsped.sk

Zabezpečuje MJ SPED i prepravy z Azerbajdžanu do krajín EÚ?

Preprava zásielok v importe je samozrejmosťou, pričom ju realizujeme takmer do všetkých krajín Európskej únie. Štatisticky, najväčší objem prepravených zásielok v importe je na Slovensko a do Českej republiky.

Nenašli ste odpoveď na vaše otázky?

Volajte nám na telefónne číslo +421 908 754 273 alebo píšte na  , veľmi radi Vám na ne obratom odpovieme.

Menu