Kamiónové prepravy tovaru zo štátov Európskej Únie do Kazachstanu a z Kazachstanu do EÚ tvoria „core business” spoločnosti MJ SPED s.r.o. už viac než 26 rokov.

Vďaka nášmu dlhoročnému pôsobeniu na trhu ako i úzkej špecializácii ponúkame našim klientom komplexnú starostlivosť o prepravu zásielok a tovaru do Kazachstanu a z Kazachstanu, zahŕňajúc:

 • vždy voľné prepravné kapacity – či už pre export, alebo import
 • realizácia zbernej služby pre optimalizáciu nákladov klienta
 • preprava tovarov vysokej hodnoty colnými dopravcami
 • fyzická ochrana tovaru vysokej hodnoty – konvoj
 • rusky hovoriacich manažérov prepravy
 • sledovanie zásielok a informovanosť klienta o pohybe zásielky na dennej báze
 • rokmi nadobudnuté know –how, veľmi potrebné pre tento špecifický región
 • vybudované kontakty naprieč regiónom
 • skúsenosti s riešením rôznych možných typov problémových situácií pri doručovaní v rámci regiónu (hranice, colnice, polícia a pod.)
 • colno-deklaračné služby pre zásielky smerujúce do Kazachstanu
 • pripoistenie zásielok vo výborných sadzbách

Cenová kalkulácia zásielky

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ako prepraviť zásielku do Kazachstanu?

Preprava zásielky do Kazachstanu sa výrazne neodlišuje od iných prepráv smerujúcich do tretích krajín, pričom samozrejme zachováva svoje špecifiká vyplývajúce z lokálnej legislatívy či právnych noriem a pravidiel obchodu medzi EÚ a Kazachstanom.

Klient po kontaktovaní MJ SPED a dodaní potrebných vstupných dát dostane cenovú kalkuláciu prepravy danej zásielky (či už prepravu zásielky samostatne alebo zbernou službou), pričom po následnej akceptácii ponuky môže začať samotné plánovanie prepravy.

V prvom rade pri preprave tovarov do/z tretích krajín je potrebné mať registráciu EORI čísla (www.eori.eu) ktorú je možné vykonať jednorazovo a za pár chvíľ online. Ďalším krokom je zmluva s poskytovateľom colno-deklaračných služieb (v prípade ak ho klient už nemá) – ktorý pokryje preclenie zásielky v exporte ako i komplexné poradenstvo v danej oblasti. MJ SPED vyberie pre klienta vhodného colného deklaranta tak, aby sa nachádzal v najbližšej možnej vzdialenosti od plánovaného miesta nakládky, respektíve po ceste do finálnej destinácie a minimalizovali tak zbytočné prejazdy vozidla.

Následne je možné pristúpiť k samotnej realizácii prepravy, pri ktorej je klient denne informovaný o pohybe zásielky.

Info: Email Reporting o pohybe zásielky je veľmi oceňovanou službou klientmi MJ SPED. Informácie o pristavení vozidla na nakládku, či jeho následnom pohybe, situácii na hraničnom prechode a predpokladaný čas jeho prejazdu, či samotného dodania v rámci Kazachstanu umožňujú klientovi plánovať ďalšie operácie a zároveň mať pocit bezpečia a istoty.

Aké doklady sú zväčša potrebné pri preprave do Kazachstanu?

Vo všeobecnosti je potrebná dokumentácia ako napríklad prepravná faktúra, nákladný list CMR, dodací list, alebo potrebné certifikáty pre danú komoditu. (exaktný zoznam potrebných dokumentov dodá colný deklarant – ktorý usmerní a poučí klienta o potrebných dokumentoch pre prepravu exaktnej komodity do Kazachstanu)

Aké sú výhody a nevýhody prepravy zbernou službou do Kazachstanu?

Preprava čiastkových zásielok prostredníctvom zbernej linky do Kazachstanu je žiadanou službou našich klientov. Najväčšou výhodou je samozrejme úspora finančných prostriedkov klienta. Vo všeobecnosti je služba vhodná pre klientov, ktorí nepotrebujú dodať svoje zásielky v krátkom či obmedzenom čase, teda expresne.

Na opačnej strane je teda nevýhodou tohto typu prepravy zásielky dlhší termín dodania – ale i fakt, že klient nemá zásielku a jej dodanie plne pod kontrolou keďže zdieľa ložný priestor vozidla s inými subjektmi a nemá priamy vplyv na ich zásielky a prípadné problémy ktoré môžu nastať.

Venuje sa MJ SPED i preprave zásielok z Kazachstanu do krajín Európskej únie?

Preprava zásielok v importe z Kazachstanu je samozrejmosťou, pričom ju realizujeme takmer do všetkých krajín Európskej únie. Štatisticky, najväčší objem prepravených zásielok v importe je na Slovensko a do Českej republiky. V rámci obchodnej bilancie s Kazachstanom tvorí import z tejto krajiny marginálnu časť čo sa cestnej nákladnej dopravy týka.

Nenašli ste odpoveď na vaše otázky?

Volajte nám na telefónne číslo +421 908 754 273 alebo píšte na  , veľmi radi Vám na ne obratom odpovieme.

Menu