Preprava tovaru do/z Portugalska

Kompletné a čiastkové prepravy do / z Portugalska sú neoddeliteľnou súčasťou portfólia služieb MJ SPED

Našim klientom ponúkame komplexnú starostlivosť v rámci prepravy zásielok do Portugalska a z Portugalska, zahŕňajúc:

 • vždy disponibilné prepravné kapacity – či už pre export, alebo import
 • preprava kompletných nákladov všetkými typmi kapacít (od dodávky až po návesovú súpravu)
 • preprava nadrozmerných, či teplotne riadených tovarov
 • preprava čiastkových zásielok pre optimalizáciu nákladov klienta
 • expresná preprava zásielok obojsmerne
 • reporting – sledovanie zásielok a informovanosť klienta o pohybe zásielky na pravidelnej báze
 • anglicky hovoriaci manažér prepravy
 • rokmi nadobudnuté know –how
 • vybudované kontakty naprieč regiónom
 • pripoistenie zásielok vo výborných sadzbách

Cenová kalkulácia zásielky

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Portugalsko patrí ku štandardným prepravným destináciám v rámci EÚ, avšak ponúka menej disponibilných kapacít ako napríklad susedné Španielsko.

  Problematickým obdobím pre prepravu zásielok v rámci Portugalska môžu byť letné mesiace, kedy sa prepravujú hlavne sezónne potraviny v importe (hlavne v Španielsku) a dopyt po kapacitách v oblasti tak prevyšuje trhové možnosti. To má za následok dočasné, čiastočné zvýšenie cien prepravy. Preto našou radou pre Vás je naplánovať si prepravu v prípade možnosti na skoršie mesiace a vyhnúť sa tak problematickému obdobiu a vyšším cenám prepravy.

  Či už sa jedná o prepravu čiastkových alebo kompletných nákladov, s MJ SPED sú vždy po ruke dostupné riešenia. Neváhajte nás kontaktovať pre vypracovanie cenovej ponuky prepravy Vašej zásielky.

  Klient po kontaktovaní MJ SPED a dodaní potrebných vstupných dát dostane cenovú kalkuláciu prepravy danej zásielky (či už prepravu zásielky samostatne alebo čiastkovo – v importe alebo exporte), pričom po následnej akceptácii ponuky môže začať samotné plánovanie prepravy.

  Príkazcovi je zaslaný zasielateľský príkaz, ktorý slúži ako zmluvný rámec v našom obchodnom vzťahu. Následne pri realizácii je klient denne informovaný o pohybe zásielky.

  Info: Email Reporting o pohybe zásielky je veľmi oceňovanou službou klientmi MJ SPED. Informácie o pristavení vozidla na nakládku, či jeho následnom pohybe, a predpokladaný čas jeho prejazdu, či samotného dodania v rámci Talianska umožňujú klientovi plánovať ďalšie operácie a zároveň mať pocit bezpečia a istoty.

  Preprava čiastkových zásielok prostredníctvom zbernej linky či formou dokládky do Portugalska, alebo z Portugalska je štandardnou službou poskytovanou pre našich klientov. Najväčšou výhodou je samozrejme úspora finančných prostriedkov klienta, ktorý nemusí platiť za celú kapacitu, ale len za jej využívanú časť. Vo všeobecnosti je služba vhodná pre klientov, ktorí nepotrebujú dodať svoje zásielky JIT alebo expresne.

  Na opačnej strane je nevýhodou tohto typu prepravy zásielky o niečo dlhší termín dodania, ktorý závisí od itineráru zberného vozidla a taktiež nemožnosť plánovať doručenie zásielky na exaktný termín.

  Pri kalkulácii prepravných nákladov vychádzame z viacerých vstupov ovplyvňujúcich cenotvorbu, no nie všetky sú ovplyvniteľné. Či už prepravná vzdialenosť, sezónnosť, vstupné náklady, alebo špecifikum prepravy v rámci Portugalska ovplyvniť nevieme. Preto je vhodné sa sústrediť na zabalenie zásielky, so zreteľom na najvyššiu možnú optimalizáciu prepravných rozmerov – keďže mimo váhy zásielky je objem ďalším ukazovateľom pre výpočet ceny prepravy. Vhodné je taktiež plánovať prepravu zásielky v dostatočnom predstihu a tak, aby bol dostatočný čas pre nájdenie najvhodnejšieho riešenia v optimálnej cene. Neváhajte nás kontaktovať napríklad na cenovaponuka@mjsped.sk a dodáme Vám radi potrebné know-how i riešenie.

  Nenašli ste odpoveď na vaše otázky?

  Volajte nám na telefónne číslo +421 908 754 273 alebo píšte na  , veľmi radi Vám na ne obratom odpovieme.