Preprava tovaru do/z Talianska

Kompletné a čiastkové prepravy do / z Talianska tvoria najväčší podiel prepráv v rámci Európskej únie v MJ SPED

Našim klientom ponúkame komplexnú starostlivosť v rámci prepravy zásielok do Talianska a z Talianska, zahŕňajúc:

 • taliansky hovoriaci manažér prepravy
 • vždy disponibilné prepravné kapacity – či už pre export, alebo import
 • preprava kompletných nákladov všetkými typmi kapacít (od dodávky až po návesovú súpravu)
 • preprava nadrozmerných, či teplotne riadených tovarov
 • preprava čiastkových zásielok pre optimalizáciu nákladov klienta
 • expresná preprava zásielok obojsmerne
 • reporting – sledovanie zásielok a informovanosť klienta o pohybe zásielky na pravidelnej báze
 • rokmi nadobudnuté know –how
 • vybudované kontakty naprieč regiónom
 • pripoistenie zásielok vo výborných sadzbách
 • manipulácia a dočasné preskladnenie zásielky podľa dopytu klienta

Cenová kalkulácia zásielky

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Taliansko je jedným z najvhodnejších trhov v rámci EÚ pre prepravu zásielok, nakoľko ponúka vzhľadom na veľmi priaznivú obchodnú bilanciu medzi SR a IT veľa kapacít a prepravných riešení, z ktorých si klient môže vybrať to najvyhovujúcejšie.  Či už sa jedná o prepravu čiastkových alebo kompletných nákladov, s MJ SPED sú vždy po ruke dostupné riešenia.

  Problematickým obdobím pre prepravu zásielok v rámci Talianska je však august, kedy paušálne Talianske spoločnosti čerpajú dovolenky, čo má za následok komplikácie pri hľadaní prepravných riešení. Už od júla prevyšuje ponuka zásielok počet disponibilných kapacít čo má za následok zvyšovanie cien prepravného. V auguste je následne pre spomínané dovolenky problematické prepraviť zásielky – preto našou radou pre Vás je naplánovať si  v prípade možnosti v tomto období prepravu na jún a začiatok júla a vyhnúť sa tak problematickému obdobiu a vyšším cenám prepravy.

  Klient po kontaktovaní MJ SPED a dodaní potrebných vstupných dát dostane cenovú kalkuláciu prepravy danej zásielky (či už prepravu zásielky samostatne alebo čiastkovo – v importe alebo exporte), pričom po následnej akceptácii ponuky môže začať samotné plánovanie prepravy.

  Následne je možné pristúpiť k samotnej realizácii prepravy, pri ktorej je klient denne informovaný o pohybe zásielky.

  Info: Email Reporting o pohybe zásielky je veľmi oceňovanou službou klientmi MJ SPED. Informácie o pristavení vozidla na nakládku, či jeho následnom pohybe, a predpokladaný čas jeho prejazdu, či samotného dodania v rámci Talianska umožňujú klientovi plánovať ďalšie operácie a zároveň mať pocit bezpečia a istoty.

  Preprava čiastkových zásielok prostredníctvom zbernej linky či formou dokládky do Talianska, alebo z Talianska je štandardnou službou poskytovanou pre našich klientov. Najväčšou výhodou je samozrejme úspora finančných prostriedkov klienta, ktorý nemusí platiť za celú kapacitu, ale len za jej využívanú časť. Vo všeobecnosti je služba vhodná pre klientov, ktorí nepotrebujú dodať svoje zásielky JIT alebo expresne.

  Na opačnej strane je nevýhodou tohto typu prepravy zásielky o niečo dlhší termín dodania, ktorý závisí od itineráru zberného vozidla a taktiež nemožnosť plánovať doručenie zásielky na exaktný termín.

  Pri kalkulácii prepravných nákladov vychádzame z viacerých vstupov ovplyvňujúcich cenotvorbu, no nie všetky sú ovplyvniteľné. Či už prepravná vzdialenosť, sezónnosť, vstupné náklady, alebo špecifikum prepravy v rámci Talianska ovplyvniť nevieme. Preto je vhodné sa sústrediť na zabalenie zásielky, so zreteľom na najvyššiu možnú optimalizáciu prepravných rozmerov – keďže mimo váhy zásielky je objem ďalším ukazovateľom pre výpočet ceny prepravy. Vhodné je taktiež plánovať prepravu zásielky v dostatočnom predstihu a tak, aby bol dostatočný čas pre nájdenie najvhodnejšieho riešenia v optimálnej cene. Neváhajte nás kontaktovať napríklad na cenovaponuka@mjsped.sk a dodáme Vám radi potrebné know-how i riešenie.

  Nenašli ste odpoveď na vaše otázky?

  Volajte nám na telefónne číslo +421 908 754 273 alebo píšte na  , veľmi radi Vám na ne obratom odpovieme.