Preprava tovaru do/zo Švajčiarska

Kamiónové prepravy do / zo Švajčiarska sú neoddeliteľnou súčasťou služieb spoločnosti MJ SPED s.r.o. už viac než 26 rokov.

Našim klientom ponúkame komplexnú starostlivosť o prepravu zásielok do Švajčiarska a z Švajčiarska, zahŕňajúc:

 • disponibilné prepravné kapacity – či už pre export, alebo import
 • preprava čiastkových zásielok pre optimalizáciu nákladov klienta
 • preprava nadrozmerných, teplotne riadených, a preprava tovarov vysokej hodnoty
 • reporting – sledovanie zásielok a informovanosť klienta o pohybe zásielky na pravidelnej báze
 • rokmi nadobudnuté know – how
 • vybudované kontakty naprieč regiónom
 • skúsenosti s riešením rôznych možných typov problémových situácií pri doručovaní v rámci regiónu (hranice, colný proces, a pod.)
 • colno-deklaračné služby pre zásielky smerujúce do Švajčiarska
 • colno–deklaračné služby vo Švajčiarsku
 • anglicky hovoriacich manažérov prepravy
 • pripoistenie zásielok vo výborných sadzbách
 • manipulácia a dočasné preskladnenie zásielky podľa dopytu klienta

Cenová kalkulácia zásielky

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Preprava zásielky do Švajčiarska sa výrazne neodlišuje od iných prepráv smerujúcich do krajín v rámci regiónu EÚ, s hlavným rozdielom v potrebne preclievania a vyclievania zásielky.

  Klient po kontaktovaní MJ SPED a dodaní potrebných vstupných dát dostane cenovú kalkuláciu prepravy danej zásielky (či už prepravu zásielky samostatne alebo čiastkovo), pričom po následnej akceptácii ponuky môže začať samotné plánovanie prepravy.

  V prvom rade pri preprave tovarov do/z tretích krajín je potrebné mať registráciu EORI čísla (www.eori.eu) ktorú je možné vykonať jednorazovo a za pár chvíľ online. Ďalším krokom je zmluva s poskytovateľom colno-deklaračných služieb (v prípade ak ho klient už nemá) – ktorý pokryje preclenie zásielky v exporte ako i komplexné poradenstvo v danej oblasti. MJ SPED vyberie pre klienta vhodného colného deklaranta tak, aby sa nachádzal v najbližšej možnej vzdialenosti od plánovaného miesta nakládky, respektíve po ceste do finálnej destinácie a minimalizovali tak zbytočné prejazdy vozidla.

  Následne je možné pristúpiť k samotnej realizácii prepravy, pri ktorej je klient denne informovaný o pohybe zásielky.

  Info: Email Reporting o pohybe zásielky je veľmi oceňovanou službou klientmi MJ SPED. Informácie o pristavení vozidla na nakládku, či jeho následnom pohybe, situácii na hraničnom prechode a predpokladaný čas jeho prejazdu, či samotného dodania v rámci Švajčiarska umožňujú klientovi plánovať ďalšie operácie a zároveň mať pocit bezpečia a istoty.

  Vo všeobecnosti je potrebná dokumentácia ako napríklad prepravná faktúra, nákladný list CMR, dodací list. (exaktný zoznam potrebných dokumentov dodá colný deklarant – ktorý usmerní a poučí klienta o potrebných dokumentoch pre prepravu exaktnej komodity do Švajčiarska)

  Preprava čiastkových zásielok prostredníctvom zbernej linky či formou dokládky do Švajčiarska, alebo zo Švajčiarska je štandardnou službou poskytovanou pre našich klientov. Najväčšou výhodou je samozrejme úspora finančných prostriedkov klienta, ktorý nemusí platiť za celú kapacitu, ale len za jej využívanú časť. Vo všeobecnosti je služba vhodná pre klientov, ktorí nepotrebujú dodať svoje zásielky JIT alebo expresne.

  Na opačnej strane je nevýhodou tohto typu prepravy zásielky o niečo dlhší termín dodania, ktorý závisí od itineráru zberného vozidla a taktiež nemožnosť plánovanie doručenia zásielky na exaktný termín.

  Preprava zásielok v importe zo Švajčiarska je štandardnou službou MJ SPED a realizuje ju hlavne na Slovensko, do Českej republiky a okolitých krajín. V prípade Vášho dopytu na prepravu z Nórska do iných krajín ako SR, ČR nás prosím neváhajte kontaktovať a dodáme Vám aktuálne dostupné riešenia v konkrétnej cene.

  Nenašli ste odpoveď na vaše otázky?

  Volajte nám na telefónne číslo +421 908 754 273 alebo píšte na  , veľmi radi Vám na ne obratom odpovieme.