Vzhľadom na našu snahu o neustále zlepšovanie našich služieb si Vás dovoľujeme oboznámiť s výsledkami polročného prieskumu venovanému spokojnosti našich klientov ako i dopravných partnerov.

Spätnú väzbu od našich obchodných partnerov, či už prostredníctvom vyplnenia anonymného dotazníka alebo akýmkoľvek iným spôsobom si veľmi vážime a považujeme ju za dôležitý nástroj pri napredovaní každej spoločnosti. Budeme sa preto snažiť zapracovať pripomienky partnerov do celkového zlepšenia úrovne poskytovaných služieb v nasledujúcih obdobiach.

Dotazník spokojnosti klientov MJ SPED s.r.o.

Ako hodnotíte ceny služieb MJ SPED s.r.o.?

Ako hodnotíte celkovú komunikačnú úroveň pracovníkov firmy MJ SPED vrátane jazykového vybavenia?

Odporučili by ste služby MJ SPED svojim známym?

Dotazník spokojnosti dopravných partnerov MJ SPED s.r.o.

Vnímate spoločnosť MJ SPED s.r.o. ako seriózneho obchodného partnera?

Ako hodnotíte celkovú platobnú disciplínu MJ SPED s.r.o.?

Je pre Vás MJ SPED s.r.o. odborníkom v oblasti zasielateľstva a špedície?

Ako hodnotíte komunikáciu pracovníkov našej spoločnosti?

Sú pre Vás objednávky od našej spoločnosti jasné a prehľadné? Ich text a forma…

Odporučili by ste špedičnú firmu MJ SPED aj iným dopravným spoločnostiam?