Preprava tovaru do/z Ruskej Federácie

Kamiónové a železničné prepravy tovaru zo štátov Európskej Únie do Ruskej federácie a z Ruska do EÚ tvoria „core business” spoločnosti MJ SPED s.r.o. už viac než 26 rokov.

Vďaka nášmu dlhoročnému pôsobeniu na trhu ako i úzkej špecializácii ponúkame našim klientom komplexnú starostlivosť o prepravu zásielok a tovaru do Ruskej federácie či z Ruska, zahŕňajúc:

 • vždy voľné prepravné kapacity – či už pre export, alebo import
 • realizácia zbernej služby pre optimalizáciu nákladov klienta
 • preprava tovarov vysokej hodnoty colnými dopravcami
 • a fyzická ochrana tovaru vysokej hodnoty – konvoj
 • rusky hovoriacich manažérov prepravy
 • sledovanie zásielok a informovanosť klienta o pohybe zásielky na dennej báze
 • rokmi nadobudnuté know –how, veľmi potrebné pre tento špecifický región
 • vybudované kontakty naprieč regiónom
 • skúsenosti s riešením rôznych možných typov problémových situácií pri doručovaní v rámci regiónu (hranice, colnice, polícia a pod.)
 • colno-deklaračné služby pre zásielky smerujúce do/z Ruska

Cenová kalkulácia zásielky

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Preprava zásielky do Ruskej federácie sa výrazne neodlišuje od iných prepráv smerujúcich do tretích krajín, pričom samozrejme zachováva svoje špecifiká vyplývajúce z lokálnej legislatívy či právnych noriem a pravidiel obchodu medzi EÚ a Ruskou federáciou.

  Klient po kontaktovaní MJ SPED a dodaní potrebných vstupných dát dostane cenovú kalkuláciu prepravy danej zásielky (či už prepravu zásielky samostatne alebo zbernou službou), pričom po následnej akceptácii ponuky môže začať samotné plánovanie prepravy.

  V prvom rade pri preprave tovarov do/z tretích krajín je potrebné mať registráciu EORI čísla (www.eori.eu) ktorú je možné vykonať jednorazovo a za pár chvíľ online. Ďalším krokom je zmluva s poskytovateľom colno-deklaračných služieb (v prípade ak ho klient už nemá) – ktorý pokryje preclenie zásielky v exporte ako i komplexné poradenstvo v danej oblasti. MJ SPED vyberie pre klienta vhodného colného deklaranta tak, aby sa nachádzal v najbližšej možnej vzdialenosti od plánovaného miesta nakládky, respektíve po ceste do finálnej destinácie a minimalizovali tak zbytočné prejazdy vozidla.

  Príklad: Obchodná spoločnosť z Prešova bude prepravovať zásielku z Trenčína do Moskvy, pričom MJ SPED vyberie deklaranta priamo v Trenčíne alebo pre vyššiu mieru flexibility v Žiline na colnom úrade pracujúcom non stop. Nie je tak potrebné zásielku prepravovať cez Prešov, miesto sídla obchodnej spoločnosti. Taktiež nepríde ku zbytočným prejazdom vozidla.

  Následne je možné pristúpiť k samotnej realizácii prepravy, pri ktorej je klient denne informovaný o pohybe zásielky.

  Vo všeobecnosti je potrebná dokumentácia ako napríklad prepravná faktúra, nákladný list CMR, dodací list, špecifikácia jednotlivých colných kódov a k nim prislúchajúcimi váhami či hodnotami, alebo potrebné certifikáty pre danú komoditu. (exaktný zoznam potrebných dokumentov dodá colný deklarant)

  Preprava čiastkových zásielok prostredníctvom zbernej linky do Ruskej federácie je veľmi žiadanou službou našich klientov. Najväčšou výhodou je samozrejme úspora finančných prostriedkov klienta. Vo všeobecnosti je služba vhodná pre klientov, ktorí nepotrebujú dodať svoje zásielky v krátkom či obmedzenom čase.

  Na opačnej strane je teda nevýhodou tohto typu prepravy zásielky dlhší termín dodania – ale i fakt, že klient nemá zásielku a jej dodanie plne pod kontrolou keďže zdieľa ložný priestor vozidla s inými subjektmi a nemá priamy vplyv na ich zásielky a prípadné problémy ktoré môžu nastať.

  Po zmenách v obchodných vzťahoch medzi EÚ a RF, poklese Rubľa, či zavedení obchodných sankcií výrazne poklesol export do Ruska, avšak naopak import z Ruskej federácie stúpol. Aktuálne sa tento trend zachoval a čoraz viac klientov oslovuje MJ SPED s dopytom na prepravu tovarov z Ruskej federácie, kde pokrývame všetky kúty tejto najväčšej krajiny na svete. Či už je to Novosibirsk, Jekaterinburg, Krasnojarsk, Kirov, či republika Karélia – všade vieme dodať vozidlá schopné previezť náklad nie len na Slovensko, ale i do iných krajín únie.

  Nenašli ste odpoveď na vaše otázky?

  Volajte nám na telefónne číslo +421 908 754 273 alebo píšte na  , veľmi radi Vám na ne obratom odpovieme.