Služby

MJ SPED – ponuka komplexnej starostlivosti a kvalitných služieb

MJ SPED ponúka obstaranie prepravy pre zásielky od objemu 1 paletového miesta až po celokamiónové či nadrozmerné zásielky, pričom využíva všetky dostupné typy kapacít na ich realizáciu. Fokus našej spoločnosti je hlavne na cestnú a železničnú prepravu, pri ktorej sa zameriavame predovšetkým na odľahlé časti Ruskej federácie či Kazachstan.

Cestná nákladná preprava

Teplotná stabilizácia
nákladu

Preprava nadrozmerných zásielok

Preprava nebezpečných materiálov

GPS monitoring

Preprava čiastkových zásielok (LTL)

Zásielky prepravované formou prikládok alebo zberných služieb (LTL) s
využitím všetkých dostupných typov kapacít prepravy sú vhodné pre klientov, ktorí majú zásielky, ktoré nie sú v expresnom režime (alebo JIT) a zároveň je ich možné priložiť do vozidla, ktorého ložný priestor zdieľajú so zásielkami iných klientov. Tento spôsob prepravy je zväčša nevhodný pre teplotne riadené zásielky.

MJ SPED prepravuje čiastkové zásielky od objemu 1 paletového miesta, respektíve iného typu zásielky, ktorý presahuje rozmerové limity kuriérskych spoločností. Balíkové prepravy (parcel) nerealizujeme. Využite možnosti prepravy čiastkových zásielok s MJ SPED a vyskúšajte kvalitu našich služieb.

Preprava kompletných zásielok (FTL)

Kompletné, respektíve celovozové zásielky (FTL) je najrýchlejší spôsob prepravy Vašej zásielky. Prepravy door to door realizujeme najčastejšie plachtovými, izotermickými, a chladiarenskými návesmi. Prepravíme pre Vás taktiež expresné, alebo JIT zásielky. Samozrejmosťou je GPS vybavenie vozidla na požiadanie klienta.

Preprava kompletných zásielok menšími vozidlami

Či už štandardne, alebo expresne pre Vás prepravíme i kompletné zásielky menšími vozidlami :

  • Dodávkové vozidlá s nosnosťou do 1,2 t
  • 16 paletové vozidlá s nosnosťou do 3- 3,4 t
  • 18 paletové tzv.sólo vozidlá s nosnosťou do 8t
  • návesové súpravy do 24t, respektíve odľahčené návesy do 25-26t
  • 100cbm mega návesy
  • 120 cbm súpravy

Pozn.: Individuálne nadstavby vozidiel umožňujú poskytnúť aj vozidlá iných parametrov, ktoré radi dodáme pre exaktný objem a váhu Vašej zásielky.

Preprava nebezpečných zásielok ADR

Pre zásielky podliehajúce ADR vieme dodať tak čiastkové ako i kompletné riešenia ich prepravy. Či už sa jedná o zásielku v objeme 1 palety alebo

celokamiónovú prepravu v rámci krajín Európskej únie alebo mimo jej hraníc, zašlite nám prosím špecifikáciu Vašej ADR zásielky a radi Vám pripravíme cenovú kalkuláciu.

Preprava nadrozmerných zásielok

MJ SPED s.r.o sa špecializuje v rámci nadrozmerných prepráv hlavne na trhy mimo EÚ, kde vieme vďaka našim dlhoročným skúsenostiam i know-how dodať výhodné riešenia. Radi však spracujeme Váš dopyt nadrozmernej prepravy i v rámci krajín EÚ.

Hlavné trhy pre prepravu nadrozmerných zásielok sú: Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Srbsko, Kazachstan.

Naša spoločnosť má početné skúsenosti s prepravou nadrozmerných zásielok, pričom jedným z projektov ktoré sme realizovali za posledné obdobie, bola preprava zariadení v celkovej hodnote približne EUR 5,5 mio zo Slovenska do Bieloruska.

Železničná nákladná preprava

V rámci železničnej prepravy zásielok sa zameriavame na prepravu do/ z odľahlých častí Ruskej federácieKazachstanu. Či už sa jedná o prepravu rôznym typom vagónu alebo celej vlakovej súpravy, radi Vám dodáme aktuálne dostupné riešenia.

Príklad : pre nášho klienta zo Slovenska prepravujeme tovar na linke Slovensko – Almaty, Kazachstan pričom zásielku prevezieme návesovými súpravami z miesta nakládky do železničného prekladiska v Poľsku, kde ho preskladníme a následne odtiaľ vo vybranom vagóne (podľa potrieb klienta)  doručíme príjemcovi do Kazachstanu.

Preskladnenie zásielky

Ponúkame Vám možnosť preskladnenia Vášho tovaru v priestoroch našich partnerov. Nielen v prípade nutnosti tovar preskladniť na dlhšie obdobie, ale taktiež napríklad pri prekladaní tovaru – keď je možné optimalizovať náklady na prepravu tovaru kombináciou rôznych kapacít, či pri zberných službách, ako konsolidačný sklad. Potrebné skladovacie priestory pre klienta obstaráme presne podľa potrieb jeho projektu či prepravy – či už na Slovensku, alebo v inom štáte.

Príklad : pre nášho klienta z Nemecka naložíme tovar v Taliansku, Nemecku, a Českej republike a prepravíme ho do konsolidačného skladu v Poľsku alebo Litve v režime prepravy medzi členskými štátimi EÚ. Na sklade tovar preskladníme podľa potrieb klienta, pričom následne tovar naložíme na zberné vozidlo, vybavíme všetky potrebné formality ako preclenie zásielky v exporte a prepravíme tovar do Moskvy v Ruskej federácii.

Pri prípadnej škode potom je poistné plnenie poukázané priamo na Vás, teda vlastníka zásielky. Radi Vám urobíme cenovú kalkuláciu pripoistenia Vašej zásielky, potrebné sú informácie o mieste vyzdvihnutia/doručenia, kvantite a hodnote danej zásielky.

Poistenie zásielok – trojité krytie klienta

Uvedomujeme si, ako veľmi je dôležité mať kvalitné poistenie pri preprave zásielok. Preto sme si vybrali síce finančne náročný, ale o to kvalitnejší zahraničný produkt pre našich klientov, u poisťovne – WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG.

Disponujeme poistením zasielateľa a dopravcu s poistným krytím 200,000 EUR, pričom poistenie je platné i pre škody spôsobené tretími stranami, teda prepravným partnerom. Pre komplexné informácie o našom poistení prosím kontaktujte svojho manažéra prepravy. V rámci prepravného reťazca príkazca (klient) – zasielateľ – dopravca sú 3 možné úrovne poistného krytia (mimo možného vlastného poistenia klienta).

Dopravca, ktorý zásielku prepravuje disponuje poistením CMR a zodpovedá do výšky 8,33 XDR za každý kilogram. (približne 10,- EUR za kilogram poškodenej alebo stratenej zásielky) Platnosť poistenia CMR našich partnerov overujeme na pravidelnej báze a vyberáme dopravného partnera s poistením, ktoré je dostatočné pre hodnotu a povahu prepravovanej veci.

Zasielateľ, teda MJ SPED s.r.o disponuje už uvedeným poistením zasielateľa/dopravcu s maximálnym poistným plnením 200 000,- EUR / poistnú udalosť.

Pripoistenie zásielky, ktoré sa aplikuje pri záujme klienta o dostatočné poistné krytie zásielky počas jej prepravy. V prípade, ak hodnota zásielky prevyšuje spomenutých 10,- EUR na jej kilogram, je vhodné zásielku pripoistiť a predísť možným stratám v prípade poistnej udalosti. Navyše, pripoistenie kryje i iné riziká ako poistenie dopravcu či zasielateľa (ako napríklad manipuláciu pri nakladaní/vykladaní, či krádež a podobne). V prípade pripoistenia je poisťovaný priamo klient a teda prípadné poistné plnenie je zasielané na jeho účet.

Radi Vám ponúkneme kalkuláciu pripoistenia Vašej zásielky, pričom na jej výpočet potrebujeme špecifikovať typ zásielky (napr. strojné zariadenie, stavebný materiál, a pod.), miesto nakládky/vykládky, a hodnotu danej zásielky. Ponúkame výhodné poistné sadzby, pričom zásielku vieme pripoistiť už od 7,- EUR. Neváhajte, a kontaktujte nás s dopytom na pripoistenie Vašej zásielky.

Pre oboznámenie sa s limitmi zodpovednosti v rámci medzinárodnej prepravy tovarov Vám odporúčame náš blog.

Colná deklarácia

V prípade zásielok prepravovaných do/z tretích krajín ponúkame i služby v oblasti colnej deklarácie, pričom exaktné riešenie vždy ušijeme na mieru pre klienta. Operujeme širokým portfóliom partnerov sídliacich v najhlavnejších dopravných uzloch a tak vieme zásielku precliť/vycliť efektívne, a minimalizovať extra jazdy vozidiel a tým optimalizovať náklady klienta.

Príklad: Pre klienta z Košíc prepravíme zásielku z Turecka, ktorú nakupuje a predáva odberateľovi v Žiline. Zásielku prepravíme na priamo do Bratislavy, pričom ju v Bratislave vyclíme v mene klienta, a po neutralizácii dokumentov doručíme jeho odberateľovi bez toho, aby klient musel vycestovať z Košíc, alebo zásielku prepravil do Košíc a odtiaľ ďalšími kapacitami do Bratislavy

Príklad: Pre klienta zo Slovenska, ktorému dovážame zásielky z Ruskej federácie aplikujeme fiškálne vyclievanie v Poľsku. Prepravná trasa ostáva optimálna, avšak klient ušetrí nemalé prostriedky z dôvodu neplatenia DPH na Slovensku.

Kontaktujte nás so špecifikami Vašich potrieb, a radi Vám dodáme to najvhodnejšie riešenie colnej deklarácie Vašej zásielky.

Reporting

Informácie sú dnes veľmi dôležité, a to nie len v rámci prepravy tovarov, ale i iných odvetví priemyslu. V našom ponímaní služby pre klienta je dôležité, aby bol klient informovaný o statuse prepravovanej zásielky a mohol tak bezpečne plánovať ďalšie operácie súvisiace s ňou.

Preto denne informujeme klienta o aktuálnej lokácii a stave jeho zásielky, v raných hodinách formou informačného e-mailu. Reporting je služba oceňovaná našimi klientmi. Veríme, že dotvára celkový pocit z poskytnutej služby.

Staňte sa i Vy našim klientom a využívajte prvotriednu starostlivosť. Zvyknite si na pocit, že je všetko pod kontrolou a Vy sa môžete sústrediť na ďalšie pracovné úlohy.

Bezplatné konzultácie

Potrebujete poradiť s prepravou Vašej zásielky alebo nastaviť logistiku Vašej spoločnosti ? Chystáte sa expedovať zásielku, alebo pripravujete dovoz z poza hraníc EÚ a neviete ako na to ? V týchto i iných prípadoch Vám radi poradíme – a pomôžeme proces zvládnuť – s ohľadom na optimalizáciu Vašich nákladov i času. Neváhajte a kontaktujte nás telefonicky +421908754273, alebo e-mailom – sme Vám plne k dispozícii.

Referencie

V prípade záujmu o konkrétne referencie našej spoločnosti prosím napíšte na
, veľmi radi Vám ich obratom zašleme.
Nezabudnite prosím uviesť Váš kontakt.