1. Home
  2. Historie společnosti

Historie společnosti

Historie naší společnosti se začala psát v roce 1993, přičemž i v současnosti se drží prvotní myšlenky, přepravy zboží do zemí východní Evropy a Asie.

Především se jednalo o přepravu zboží do Ruské federace a přepravu z Ruské federace – tento trh tvořil dlouhá léta core business MJ SPED. Po turbulentních změnách na východních trzích a rapidním snížení obchodní bilance mezi EU a Ruskou federací se nám podařilo úspěšně adaptovat i na trzích západní Evropy, což mělo za následek růst společnosti i počtu doručovaných zásilek.

Dnes patří mezi nejvíce frekventované přeprava Ruská federace, přeprava Bělorusko, přeprava Kazachstán, přeprava Turecko, přeprava Itálie, přeprava Německo, přeprava Španělsko, přeprava Belgie, přeprava Nizozemsko, či přeprava Česká republika nebo přeprava Řecko.

Růst MJ SPED

Po výrazném snížení obchodní bilance mezi Ruskou federací a Evropskou unií v roce 2015, se MJ SPED ve větší míře zaměřila na trhy Evropské unie či Turecka a Balkánu, což přineslo nové obchodní příležitosti, širší klientské portfolio i nárůst doručených zásilek. Následně se MJ SPED rozšiřuje o 3 kolegy, a buduje vnitropodnikové struktury a procesy. Firma rozšiřuje úspěšně své služby i o železniční přepravu zásilek do Ruské federace i Kazachstánu.

Změna formy podnikání

Firma mění formu podnikání a stává se právnickou osobou, MJ SPED s. r. o. Začíná se zaměřovat na poskytování komplexních služeb klientům, mimo přepravních služeb nabízí i možnosti celně-deklaračních služeb, či přeskladnění zboží. Společnost se snaží optimalizovat náklady svých klientů, a mimo celokamionových zásilek (FTL) začíná realizovat i sběrnou službu (LTL). Obrat společnosti se pohybuje mezi 3,5 – 4 mil. EUR, a doručí více než 1000 zásilek do/ze samotné Ruské federace ročně.

Nové zkušenosti, první dosažení pokroku

Od počátku byla firma koncipována jako rodinná společnost. Tuzemský průmysl v tomto období neprodukoval vysoké objemy zboží pro Rusko. Zanedlouho však firma vytvořila strategické partnerství se zahraničními společnostmi, které rapidně eskalovaly objem provedených přeprav. Zde však firma narazila na problém chybějících slovenských přepravních kapacit. Bylo nutné udělat nábor dopravců, zaškolit řidiče – aby byli připraveni na možné situace při přepravě zboží do Ruska atd.

2017

2014

2008

2002

1995

1993

Dvě dekády podnikání

MJ SPED působí 20 let na trhu, má za sebou více než 25 000 doručených zásilek do/ze zemí východní Evropy a Asie. Nejdůležitější destinací zůstává Ruská federace, do/z níž proudí více než 80 % námi provedených přeprav. Firma je moderní společností, stabilním partnerem několika významných společností, a to tuzemských i zahraničních. Dobré jméno společnosti, profesionální a komplexní služby, implementované informačně-technologické systémy, jakož i efektivní marketing přinášejí denně nové poptávky, ze kterých se rodí noví obchodní partneři.

Získané know-how, modernizace
procesů

Vzhledem k nové možnosti informačních systémů, či rozšiřování internetu začala firma modernizovat vnitro firemní procesy a zakoupila první systém, který výrazně zjednodušil jak evidenci objednávek, tak i faktur. Během prvních téměř 10 let působení na trhu firma získala široké zkušenosti a know-how, které znamenaly komparativní výhodu MJ SPED – což přinášelo neustálé zvyšování poptávek, nejen do Ruska, ale i okolních zemí. Firma tak zvyšovala svůj tržní podíl i v jiných zemích regionu východní Evropy a Asie.

Založení společnosti

V tomto roce se Ing. Mária Jendeková rozhodla začít podnikat a založit si živnost v silniční nákladní přepravě – vzniká M.J.Šped. Vzhledem k předešlé zkušenosti dispečera pro přepravu zboží do SSSR se rozhodla věnovat právě tomuto regionu. S přihlédnutím k faktu, že po revoluci v roce 1989 se začali první podnikatelé v dopravě věnovat hlavně přepravě zboží směrem na západ, viděla velký potenciál růstu v Rusku. Poznávání specifik regionu, celních procedur, byrokracie, jakož i samotného provádění přeprav nebylo však jednoduché.

Růst MJ SPED

Po výrazném snížení obchodní bilance mezi Ruskou federací a Evropskou unií v roce 2015, se MJ SPED ve větší míře zaměřila na trhy Evropské unie či Turecka a Balkánu, což přineslo nové obchodní příležitosti, širší klientské portfolio i nárůst doručených zásilek. Následně se MJ SPED rozšiřuje o 3 kolegy, a buduje vnitropodnikové struktury a procesy. Firma rozšiřuje úspěšně své služby i o železniční přepravu zásilek do Ruské federace i Kazachstánu.

Dvě dekády podnikání

MJ SPED působí 20 let na trhu, má za sebou více než 25 000 doručených zásilek do/ze zemí východní Evropy a Asie. Nejdůležitější destinací zůstává Ruská federace, do/z níž proudí více než 80 % námi provedených přeprav. Firma je moderní společností, stabilním partnerem několika významných společností, a to tuzemských i zahraničních. Dobré jméno společnosti, profesionální a komplexní služby, implementované informačně-technologické systémy, jakož i efektivní marketing přinášejí denně nové poptávky, ze kterých se rodí noví obchodní partneři.

Změna formy podnikání

Firma mění formu podnikání a stává se právnickou osobou, MJ SPED s. r. o. Začíná se zaměřovat na poskytování komplexních služeb klientům, mimo přepravních služeb nabízí i možnosti celně-deklaračních služeb, či přeskladnění zboží. Společnost se snaží optimalizovat náklady svých klientů, a mimo celokamionových zásilek (FTL) začíná realizovat i sběrnou službu (LTL). Obrat společnosti se pohybuje mezi 3,5 – 4 mil. EUR, a doručí více než 1000 zásilek do/ze samotné Ruské federace ročně.

Získané know-how, modernizace
procesů

Vzhledem k nové možnosti informačních systémů, či rozšiřování internetu začala firma modernizovat vnitro firemní procesy a zakoupila první systém, který výrazně zjednodušil jak evidenci objednávek, tak i faktur. Během prvních téměř 10 let působení na trhu firma získala široké zkušenosti a know-how, které znamenaly komparativní výhodu MJ SPED – což přinášelo neustálé zvyšování poptávek, nejen do Ruska, ale i okolních zemí. Firma tak zvyšovala svůj tržní podíl i v jiných zemích regionu východní Evropy a Asie.

Nové zkušenosti, první dosažení pokroku

Od počátku byla firma koncipována jako rodinná společnost. Tuzemský průmysl v tomto období neprodukoval vysoké objemy zboží pro Rusko. Zanedlouho však firma vytvořila strategické partnerství se zahraničními společnostmi, které rapidně eskalovaly objem provedených přeprav. Zde však firma narazila na problém chybějících slovenských přepravních kapacit. Bylo nutné udělat nábor dopravců, zaškolit řidiče – aby byli připraveni na možné situace při přepravě zboží do Ruska atd.

Založení společnosti

V tomto roce se Ing. Mária Jendeková rozhodla začít podnikat a založit si živnost v silniční nákladní přepravě – vzniká M.J.Šped. Vzhledem k předešlé zkušenosti dispečera pro přepravu zboží do SSSR se rozhodla věnovat právě tomuto regionu. S přihlédnutím k faktu, že po revoluci v roce 1989 se začali první podnikatelé v dopravě věnovat hlavně přepravě zboží směrem na západ, viděla velký potenciál růstu v Rusku. Poznávání specifik regionu, celních procedur, byrokracie, jakož i samotného provádění přeprav nebylo však jednoduché.