1. Home
  2. História spoločnosti

História spoločnosti

História našej spoločnosti sa začala písať v roku 1993, pričom i v súčasnosti sa drží prvotnej myšlienky, prepravy tovaru do krajín východnej Európy a Ázie.

Predovšetkým sa jednalo o prepravu tovarov do Ruskej federácie a prepravu z Ruskej federácie – tento trh tvoril dlhé roky core business MJ SPED. Po turbulentných zmenách na východných trhoch a rapídnom znížení obchodnej bilancie medzi EÚ a Ruskou federáciou sa nám podarilo úspešne adaptovať aj na trhoch západnej Európy, čo malo za následok rast spoločnosti i počtu doručovaných zásielok.

Dnes patria medzi najviac frekventované preprava Ruská federácia, preprava Bielorusko, preprava Kazachstan, preprava Turecko, preprava Taliansko, preprava Nemecko, preprava Španielsko, preprava Belgicko, preprava Holandsko, či preprava Česká republika alebo preprava Grécko.

Rast MJ SPED

Po výraznom znížení obchodnej bilancie medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou v roku 2015, sa MJ SPED vo väčšej miere zamerala na trhy Európskej únie či Turecka a Balkánu, čo prinieslo nové obchodné príležitosti, širšie klientské portfólio i nárast doručených zásielok. Následne sa MJ SPED rozširuje o 3 kolegov, a buduje vnútropodnikové štruktúry a procesy. Firma rozširuje úspešne svoje služby i o železničnú prepravu zásielok do Ruskej federácie i Kazachstanu.

Zmena formy podnikania

Firma mení formu podnikania a stáva sa právnickou osobou, MJ SPED s.r.o. Začína sa zameriavať na poskytovanie komplexných služieb klientom, mimo prepravných služieb ponúkať i možnosti colno-deklaračných služieb, či preskladnenia tovarov. Spoločnosť sa snaží optimalizovať náklady svojich klientov, a mimo celokamiónových zásielok (FTL) začína realizovať i zbernú službu (LTL). Obrat spoločnosti sa pohybuje medzi 3.5 – 4 mil. EUR, a doručí viac ako 1000 zásielok do/z samotnej Ruskej federácie, ročne.

Nové skúsenosti, prvé napredovanie

Od počiatku bola firma koncipovaná ako rodinná spoločnosť. Tuzemský priemysel v tomto období neprodukoval vysoké objemy tovarov pre Rusko. Onedlho však firma vytvorila strategické partnerstvá so zahraničnými spoločnosťami, ktoré rapídne eskalovali objem vykonaných prepráv. Tu však firma narazila na problém chýbajúcich slovenských prepravných kapacít. Bolo nutné urobiť nábor dopravcov, zaškoliť vodičov – aby boli pripravení na možné situácie pri preprave tovaru do Ruska, atď..

2017

2014

2008

2002

1995

1993

Dve dekády podnikania

MJ SPED pôsobí 20 rokov na trhu, má za sebou viac ako 25 000 doručených zásielok do/z krajín východnej Európy a Ázie. Najdôležitejšou destináciou ostáva Ruská federácia, do/z ktorej prúdi viac ako 80% nami vykonaných prepráv. Firma je modernou spoločnosťou, stabilným partnerom viacerých významných spoločností, a to tuzemských i zahraničných. Dobré meno spoločnosti, profesionálne a komplexné služby, implementované informačno-technologické systémy, ako i efektívny marketing prinášajú denne nové dopyty, z ktorých sa rodia noví obchodní partneri.

Získané know – how, modernizácia
procesov

Vzhľadom na nové možnosti informačných systémov, či rozširovania internetu začala firma modernizovať vnútro firemné procesy a zakúpila prvý systém, ktorý výrazne zjednodušil tak evidenciu objednávok, ako i faktúr. Počas prvých takmer 10 rokov pôsobenia na trhu firma nadobudla široké skúsenosti a know – how, ktoré znamenali komparatívnu výhodu MJ SPED – čo prinášalo neustále zvyšovanie dopytov, nielen do Ruska, ale i okolitých krajín. Firma tak zvyšovala svoj trhový podiel i v iných krajinách regiónu východnej Európy a Ázie.

Založenie spoločnosti

V tomto roku sa Ing. Mária Jendeková rozhodla začať podnikať a založiť si živnosť v cestnej nákladnej preprave – vzniká M.J.Šped. Vzhľadom na predošlé skúsenosti dispečera pre prepravu tovaru do ZSSR, rozhodla sa venovať práve tomuto regiónu. S prihliadnutím na fakt, že po revolúcii v roku 1989 sa začali prví podnikatelia v doprave venovať hlavne preprave tovaru smerom na západ, videla veľký potenciál rastu v Rusku. Spoznávanie špecifík regiónu, colných procedúr, byrokracie, ako i samotného vykonávania prepráv nebolo však jednoduché.

Rast MJ SPED

Po výraznom znížení obchodnej bilancie medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou v roku 2015, sa MJ SPED vo väčšej miere zamerala na trhy Európskej únie či Turecka a Balkánu, čo prinieslo nové obchodné príležitosti, širšie klientské portfólio i nárast doručených zásielok. Následne sa MJ SPED rozširuje o 3 kolegov, a buduje vnútropodnikové štruktúry a procesy. Firma rozširuje úspešne svoje služby i o železničnú prepravu zásielok do Ruskej federácie i Kazachstanu.

Dve dekády podnikania

MJ SPED pôsobí 20 rokov na trhu, má za sebou viac ako 25 000 doručených zásielok do/z krajín východnej Európy a Ázie. Najdôležitejšou destináciou ostáva Ruská federácia, do/z ktorej prúdi viac ako 80% nami vykonaných prepráv. Firma je modernou spoločnosťou, stabilným partnerom viacerých významných spoločností, a to tuzemských i zahraničných. Dobré meno spoločnosti, profesionálne a komplexné služby, implementované informačno-technologické systémy, ako i efektívny marketing prinášajú denne nové dopyty, z ktorých sa rodia noví obchodní partneri.

Zmena formy podnikania

Firma mení formu podnikania a stáva sa právnickou osobou, MJ SPED s.r.o. Začína sa zameriavať na poskytovanie komplexných služieb klientom, mimo prepravných služieb ponúkať i možnosti colno-deklaračných služieb, či preskladnenia tovarov. Spoločnosť sa snaží optimalizovať náklady svojich klientov, a mimo celokamiónových zásielok (FTL) začína realizovať i zbernú službu (LTL). Obrat spoločnosti sa pohybuje medzi 3.5 – 4 mil. EUR, a doručí viac ako 1000 zásielok do/z samotnej Ruskej federácie, ročne.

Získané know – how, modernizácia
procesov

Vzhľadom na nové možnosti informačných systémov, či rozširovania internetu začala firma modernizovať vnútro firemné procesy a zakúpila prvý systém, ktorý výrazne zjednodušil tak evidenciu objednávok, ako i faktúr. Počas prvých takmer 10 rokov pôsobenia na trhu firma nadobudla široké skúsenosti a know – how, ktoré znamenali komparatívnu výhodu MJ SPED – čo prinášalo neustále zvyšovanie dopytov, nielen do Ruska, ale i okolitých krajín. Firma tak zvyšovala svoj trhový podiel i v iných krajinách regiónu východnej Európy a Ázie.

Nové skúsenosti, prvé napredovanie

Od počiatku bola firma koncipovaná ako rodinná spoločnosť. Tuzemský priemysel v tomto období neprodukoval vysoké objemy tovarov pre Rusko. Onedlho však firma vytvorila strategické partnerstvá so zahraničnými spoločnosťami, ktoré rapídne eskalovali objem vykonaných prepráv. Tu však firma narazila na problém chýbajúcich slovenských prepravných kapacít. Bolo nutné urobiť nábor dopravcov, zaškoliť vodičov – aby boli pripravení na možné situácie pri preprave tovaru do Ruska, atď..

Založenie spoločnosti

V tomto roku sa Ing. Mária Jendeková rozhodla začať podnikať a založiť si živnosť v cestnej nákladnej preprave – vzniká M.J.Šped. Vzhľadom na predošlé skúsenosti dispečera pre prepravu tovaru do ZSSR, rozhodla sa venovať práve tomuto regiónu. S prihliadnutím na fakt, že po revolúcii v roku 1989 sa začali prví podnikatelia v doprave venovať hlavne preprave tovaru smerom na západ, videla veľký potenciál rastu v Rusku. Spoznávanie špecifík regiónu, colných procedúr, byrokracie, ako i samotného vykonávania prepráv nebolo však jednoduché.