1. Home
 2. Preprava tovaru do/z Turecka

Preprava tovaru do/z Turecka

Kamiónové prepravy tovaru zo štátov Európskej Únie do Turecka a z Turecka do EÚ tvoria „core business” spoločnosti MJ SPED s.r.o. už viac než 26 rokov.

Vďaka nášmu dlhoročnému pôsobeniu na trhu ako i úzkej špecializácii ponúkame našim klientom komplexnú starostlivosť o prepravu zásielok do Turecka či z Turecka, zahŕňajúc:

 • vždy disponibilné prepravné kapacity – či už pre export, alebo import
 • realizácia zbernej služby pre optimalizáciu nákladov klienta obojsmerne
 • preprava tovarov vysokej hodnoty, nadrozmerná preprava, teplotne riadená preprava
 • sledovanie zásielok a informovanosť klienta o pohybe zásielky na dennej báze
 • rokmi nadobudnuté know –how, veľmi potrebné pre tento špecifický región
 • vybudované kontakty naprieč regiónom
 • skúsenosti s riešením rôznych možných typov problémových situácií pri doručovaní v rámci regiónu (hranice, colnice, polícia a pod.)
 • colno-deklaračné služby pre zásielky smerujúce do/z Turecka
 • pripoistenie zásielok vo výborných sadzbách
 • anglicky hovoriacich manažérov prepravy

Cenová kalkulácia zásielky

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Preprava zásielky do/z Turecka má špecifický štatút spomedzi tretích krajín, pričom hlavným rozdielom je obchodná dohoda medzi Tureckom a EÚ umožňujúca subjektom vyvážať či dovážať tovary bez povinnosti cla. Podkladom pre takýto obchod je dokument ATR, umožňujúci klientovi uplatniť si 0% clo zo zásielky.

  Klient po kontaktovaní MJ SPED a dodaní potrebných vstupných dát dostane cenovú kalkuláciu prepravy danej zásielky (či už prepravu zásielky samostatne alebo zbernou službou), pričom po následnej akceptácii ponuky môže začať samotné plánovanie prepravy.

  V prvom rade pri preprave tovarov do/z tretích krajín je potrebné mať registráciu EORI čísla (www.eori.eu) ktorú je možné vykonať jednorazovo a za pár chvíľ online. Ďalším krokom je zmluva s poskytovateľom colno-deklaračných služieb (v prípade ak ho klient už nemá) – ktorý pokryje preclenie zásielky v exporte ako i komplexné poradenstvo v danej oblasti. MJ SPED vyberie pre klienta vhodného colného deklaranta tak, aby sa nachádzal v najbližšej možnej vzdialenosti od plánovaného miesta nakládky, respektíve po ceste do finálnej destinácie a minimalizovali tak zbytočné prejazdy vozidla.

  Príklad: Obchodná spoločnosť z Bratislavy bude prepravovať zásielku z Varšavy do Istanbulu, pričom MJ SPED vyberie deklaranta priamo vo Varšave. Nie je tak potrebné zásielku prepravovať cez Bratislavu, miesto sídla obchodnej spoločnosti. Taktiež nepríde ku zbytočným prejazdom vozidla.

  Následne je možné pristúpiť k samotnej realizácii prepravy, pri ktorej je klient denne informovaný o pohybe zásielky.

  Vo všeobecnosti je potrebná dokumentácia ako napríklad prepravná faktúra, nákladný list CMR, dodací list, alebo potrebné certifikáty pre danú komoditu. (exaktný zoznam potrebných dokumentov dodá colný deklarant) Podstatný je dokument ATR umožňujúci si uplatnenie 0% cla na zásielku.

  Preprava čiastkových zásielok prostredníctvom zbernej linky do/z Turecka je veľmi žiadanou službou našich klientov a zaznamenáva konštantný rast.

  Čiastkové zásielky sa poväčšine nakladajú a konsolidujú v priebehu pracovného týždňa, pričom sú vo všeobecnosti expedované zbernými vozidlami na konci týždňa a doručované v ten nasledujúci. Výnimočne však linky odchádzajú i v iné dni týždňa .

  Príklad : Zásielka bude v Európskej časti Istanbulu pripravená k nakládke v utorok, po schválení prepravy klientom zásielku vyzdvihneme a dopravíme do konsolidačného skladu, odkiaľ bude vyexpedovaná v piatok zbernou kapacitou.

  Najväčšou výhodou je samozrejme úspora finančných prostriedkov klienta.

  Na opačnej strane je nevýhodou tohto typu prepravy zásielky dlhší termín dodania – ale i fakt, že klient nemá zásielku a jej dodanie plne pod kontrolou keďže zdieľa ložný priestor vozidla s inými subjektmi a nemá priamy vplyv na ich zásielky a prípadné problémy ktoré môžu nastať a tým spôsobiť omeškanie jeho zásielky.

  Nenašli ste odpoveď na vaše otázky?

  Volajte nám na telefónne číslo +421 908 754 273 alebo píšte na  , veľmi radi Vám na ne obratom odpovieme.