Blog

Pomoc pri chariatívnej zbierke

Pomoc pri chariatívnej zbierke Včera sme boli oslovení bežným dopytom na prepravu zásielky na trase Bratislava – Poprad, pričom sa jednalo o prepravu vianočnej ziberky…

MJ SPED podporuje štrajk dopravcov

Vnímame veľké rozdiely v rámci podnikania dopravcov na trhu EÚ, pričom konkurencieschopnosť slovenských dopravcov klesá každým rokom, čo má neblahé následky na rozvoj tohto odvetia,…

Prieskum spokojnosti dopravcov 2015

Vzhľadom na snahu o neustále zlepšovanie našich služieb si Vám dovoľujeme oboznámiť s výsledkami polročného prieskumu spokojnosti našich dodávateľov – dopravcov. Spätnú väzbu či už formou vyplneného…
Menu