Nová smernica EÚ o zvýšení hmotnosti ťažkých úžitkových vozidiel

V júni by sa malo na pôde Európskej únie rokovať o prijatí smernice, navrhujúcej zvýšenie prípustnej hmotnosti ťažkých úžitkových vozidiel, rovnako ako ich celkových rozmerov. Cieľom predkladateľov návrhu je znížiť počet ciest a zefektívniť dopravu optimalizovaním kapacít.

Smernica by sa mala týkať hlavne čistejších vozidiel s nulovými emisiami, s cieľom kompenzovať priestor a hmotnosť potrebnú na montáž batérie alebo vodíkových článkov a poskytnúť tak dodatočnú nosnú kapacitu. Či sa však bude týkať aj vozidiel na naftový pohon, nie je v súčasnosti známe.

Podporovatelia zelenej energie a bez emisných nákladných vozidiel budú však určite proti. Tak, aby podporili ich predaj a čo najskoršie a najširšie zavedenie do praxe.