Vnímame veľké rozdiely v rámci podnikania dopravcov na trhu EÚ, pričom konkurencieschopnosť slovenských dopravcov klesá každým rokom, čo má neblahé následky na rozvoj tohto odvetia, zamestnávajúceho tisíce ľudí.

Preto jednoznačne podporujeme štrajk dopravcov a ich požiadavky na zlepšenie podnikateľkého prostredia v odvetní a priblíženia sa tak okolitým krajinám, ktoré pre dopravcov vytvárajú výrazne lepšie podmienky, znamenajúce ich komparatívnu výhodu na medzinárodnom trhu.

Funkčná doprava a logistika je jedným zo základov fungovania celého priemyslu, pričom automobilová doprava je jej nezameniteľnou súčasťou. Preto veríme v uvedomenie štátnych autorít a nový začiatok, ktorý bude znamenať zmenu vnímania problémov odvetia a výrazný posun smerom ku konkurencieschopnosti slovenských spoločností.