Kedy pripoisťovať zásielky v cestnej nákladnej preprave?

Poznáte základy poistného krytia v nákladnej cestnej preprave ? Kedy Vaša zásielka vyžaduje pripoistenie? Veľa krát sme sa už stretli s tým, že klienti, ba dokonca i ľudia z brandže nepoznajú odpoveď. Preto som sa rozhodol v krátkosti objasniť, ako to s tým krytím vlastne je.

Namodelujme si situáciu, že máte zásielku na prepravu v objeme 10 paliet, váhe 10t brutto a hodnote 150 000 EUR, ktorá má putovať zo Slovenska do Talianska. Vyberiete si partnera a jeho riešenie prepravy zásielky podľa Vami zvolených parametrov.

Tento partner má poistenie s krytím na 200 000 EUR, ktoré Vám zašle. Poistenie má správnu územnú platnosť, a podľa parametrov sa Vám zdá, že tak isto v rámci hodnoty zásielky ste krytí, pretože 200 000 je viac ako 150 000. Avšak, opak je pravdou !

V prípade škody na zásielke jej zničením alebo stratením je totiž zodpovednosť za škodu limitovaná na váhu poškodenej alebo stratenej zásielky. Poistné krytie za kilogram zničenej alebo poškodenej zásielky je 8.33 XDR, v prepočte ca 10 EUR.

A teda, v prípade totálnej škody na zásielke vyplatí ( v prípade dodržania všetkých poistných podmienok) poisťovňa približne 100 000 EUR. To znamená Vašu stratu 50 000 EUR.

Preto je veľmi dôležité dávať vždy do súvisu hodnotu zásielky ku jej váhe a v prípade prekročenia kilogramovej ceny 10 EUR siahnuť po pripoistení zásielky. Vyhnete sa tak zbytočným stratám z nevedomosti.